Bảng giá
Hình ảnh dự án đã thực hiện

Chi tiết thi công dự án

Vệ sinh định kỳ ANCO Group

Sự việc:
ANCO Group
Mô tả:
zupViec.com cung cấp gói dịch vụ vệ sinh văn phòng định kỳ cho ANCO Group. Chúng tôi đã được ANCO Group tin tưởng giao phó công việc từ năm 2012 đến nay. Các công việc đã thực hiện tại ANCO:
- Thực hiện các công việc tạp vụ văn phòng
- Dọn vệ sinh tổng thể văn phòng, phòng ăn, phòng bếp công ty
- Pha nước uống, chuẩn bị nước uống cho nhân viên và lãnh đạo 
- Chăm sóc cây cảnh, thực hiện các công việc tạp vụ khác nếu có yêu cầu
Chúng tôi đã hoàn toàn chiếm được lòng tin của ANCO bởi sự trung thực, tận tâm và chuyên nghiệp trong công việc.
Vệ sinh định kỳ ANCO Group